Over ons

Welkom in ons oudercomite!


Het oudercomite is een feitelijke vereniging die van onze school de best mogelijke plaats om te leren wenst te maken.

We zijn een groep ouders, familieleden, sympathisanten, leerkrachten en vrijwilligers die samen werken om leuke evenementen te organiseren, benodigdheden voor de studenten aan te kopen, activiteiten te financieren, ideeën uit te wisselen en zo veel meer... 

Iedereen is meer dan welkom! 

Onze missie

Het oudercomité spant zich sedert vele jaren in om de band tussen school en gezin levendig te houden. Het tracht de volgende doelstellingen te realiseren:

informatie

financieel

support

input

organiseer

verstrekken van velerlei informatie aan de leden

verstrekken van materiaal voor de klassen in functie van een vlot en kansbiedend onderwijs

verstrekken van didactische ondersteuning (hulp bij uitstappen, bezoeken, demonstraties, sportdagen, schoolreizen,…)

meespreken en meedenken over de pedagogische opties van de school en de wijze waarop ze kunnen gerealiseerd worden

organiseren van evenementen en activiteiten

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken tracht het oudercomité uit iedere klas (een) afgevaardigde(n) te hebben. Mocht u eraan denken aan een of ander initiatief van het oudercomité uw medewerking te verlenen, aarzel dan niet contact op te nemen met dit comité of met de school.

Onze Bestuursleden

ine van belle  Voorzitter


mama van Elise (3) en Mathis 

Quincy Van der Vloedt  Penningmeester


mama van Amina (2A)

Tais Kellner   Organisatie Feesten


mama van Mila (Dolfijn)

Sta jij hier binnenkort ook bij?